Articles

V.U.K MAĞDURLARINA MÜJDE

Vergi Usul Kanununu 359 uncu maddesinde vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili değişiklikler öngören düzenleme resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

More
8 yaş ve bu yaşın üzerinde olan çocuğun görüşü alınmadan  velayete ilişkin bir  düzenleme yapılması, değiştirilmesi veya kaldırılması usul ve yasaya aykırıdır.

8 yaş ve bu yaşın üzerinde olan çocuğun görüşü alınmadan velayete ilişkin bir düzenleme yapılması, değiştirilmesi veya kaldırılması usul ve yasaya aykırıdır.

8 yaş ve bu yaşın üzerinde olan çocuğun görüşü alınmadan velayete ilişkin bir düzenleme yapılması, değiştirilmesi veya kaldırılması usul ve yasaya aykırıdır.

More
Memuriyetten Çıkarma Cezasında Savunma Hakkının Bildirilmemesi

Memuriyetten Çıkarma Cezasında Savunma Hakkının Bildirilmemesi

Memuriyetten çıkarma cezalarında savunma hakkının bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem hukuka aykırılık teşkil edecektir.

More
deneme

deneme

İşyeri dışında işlenen bir suçtan dolayı tutuklanan veya hüküm giyen işçi işe devam konusunda meydana gelen devamsızlık ...

More
VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI KURALININ İPTALİ

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN TEMİNAT YATIRILMASI KURALININ İPTALİ

Anayasa Mahkemesi, Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralının iptaline karar vermiştir.

More

EVİM TASARRUF ŞİRKETLERİNE YÖNELİK ORGANİZASYON BEDELİNİN İADESİ VE TAZMİNAT İSTEMİ

Evim tasarruf şirketlerinin sözleşmeye aykırı hareketleri, hukuki başvuru yolları ve tazminat

More